Serveis

Què oferim?

Des d’Esolvo Security Systems oferim diferents serveis per ajudar les empreses a reforçar les seves capacitats i desenvolupar les seves pròpies estratègies en matèria de ciberseguretat.

01.

Acostem les solucions de ciberseguretat a totes les empreses, independentment de la seva dimensió o activitat.

02.

Som un aliat qualificat i independent. Ajudem les empreses a resoldre els seus dubtes i preocupacions en matèria de ciberseguretat.

03.

Aportem els mitjans que millor s’ajustin a les teves necessitats i requisits. Dissenyem estratègies i solucions personalitzades.

04.

Preparem formacions a mesura perquè tots els usuaris coneguin les principals ciberamenaces.

Serveis Globals de Ciberseguretat

Oferim eines d’aplicació de mesures de seguretat organitzatives, compliment normatiu amb la legislació, i adequació i implantació de polítiques de seguretat corporatives.

Auditoria de ciberseguretat

A Esolvo Security Systems, entenem la importància de la seguretat de tots els processos empresarials en una estructura de negoci, com les dades relacionades amb empleats, clients o proveïdors o els secrets empresarials interns.

Una pèrdua o fugida d’aquestes dades podria portar-nos problemes administratius greus, com els que s’han enfrontat grans companyies internacionals.

Test de penetració

Atacs informàtics controlats, per poder trobar possibles vulnerabilitats que podrien ser explotades per un potencial atacant.

Red Team

L'equip Read Team realitza la simulació d'un atac dirigit sobre una determinada organització, utilitzant les mateixes tècniques que serien aplicades en un atacant real.

De xarxes

Procés que analitza la xarxa de telecomunicació de l'empresa i que identifica desactualizaciones de programari, equips defectuosos o recursos inestables o insegurs.

Web

Realització de tests per a detectar amenaces i febleses de la web de l'empresa.

Informe

Es lliura un informe clar, concret i concís amb les evidències trobades i la seva possible afectació.

Fortificació de xarxes

Realitzem un procés de fortificació per reduir les amenaces a les quals estan exposades les nostres xarxes:

1. Anàlisi i auditories de xarxes.
2. Instal·lació i parametrització de router / firewall.
3. Connexions externes o entre seus per VPN
4. Segmentació per VLANs
5. Portal Captiu

Monitoratge SIEM

SIEM o Gestió d’Esdeveniments i informació de Seguretat (Security Information and Event Management).

  • Sistema avançat de detecció de vulnerabilitats en temps real.
  • Escalar temes als analistes de Seguretat apropiats, perquè puguin prendre una acció ràpida.
  • Documentar, en un registre d’auditoria, els esdeveniments detectats i com van ser resolts.
  • Complir amb les regulacions de la indústria en un format de reportatge senzill.

Cursos de conscienciació

Els nostres clients rebran una formació continuada enfocada a treballar amb millors praxis en temes de seguretat.

Cursos presencials de conscienciació al personal de l’empresa.
Cofinançament a través de FUNDAE.

Esolvo gestiona tot el tràmit de FUNDAE.

Assegurem que els usuaris entenguin i segueixin unes certes pràctiques per a ajudar a garantir la seguretat de l’organització

Entrenament interactiu

És un servei de conscienciació d’usuaris per a la prevenció de riscos en ciberseguretat, basat en simulacions d’atacs realistes a Espanya.

  • Simulacions i atacs en català i castellà.
  • L’entrenament interactiu continu, manté format, informat i alerta tot l’any.
  • Simulacions personalitzades, tant per email com per SMS i pla de spoofing customitzat per empresa.
  • Informes detallats per empresa i per usuaris.

Enginyeria Social

L’Enginyeria social és la tècnica que empren els ciberdelinqüents per a guanyar-se la confiança de l’usuari i aconseguir així que faci alguna cosa sota la seva manipulació i engany, com pot ser executar un programa maliciós, facilitar les seves claus privades o comprar en llocs web fraudulents.

QUÈ FEM PER A PROTEGIR-NOS DE L’ENGINYERIA SOCIAL?

En Esolvo Security Systems estem convençuts que la millor manera de protegir les empreses contra els atacs d’enginyeria social és la formació i conscienciació dels empleats.

Podem destinar molts recursos i tecnologies que no serviran de res si a través d’un simple email el ciberdelinqüent aconsegueix entrar i “robar” informació valuosa i confidencial de l’empresa.

Per això, fem simulacions d’atacs manuals personalitzats i dirigits.

Peritatge informàtic i forense

QUÈ ÉS I PER A QUÈ SERVEIX?

El peritatge informàtic i forense aporta coneixement legal a procediments jurídics.

A través d’un procés d’anàlisi exhaustiva duta a terme per una figura legal i especialitzada dona suport a empreses i particulars amb l’objectiu d’obtenir proves que puguin ser utilitzades i ratificades per perits informàtics en procediments judicials.

Evidències

Recuperació i anàlisi d'evidències digitals procedents dels sistemes i dispositius de l'empresa (servidors, ordinadors, portàtils, discos durs, pendrive, correus electrònics, dispositius mòbils,...).

Cadena de custòdia

Garantia de la cadena de custòdia, la integritat, validesa i acceptació en un procediment o litigi.

Perit oficial

De cada peritatge es lliura un informe pericial signat per un Perit Oficial col·legiat per a aportar-lo com a evidència en cas de denúncia o en un procés judicial.

Protecció EndPoint

Solucions d’antivirus EPP, EDR i XDR. Protecció dels diferents dispositius de l’empresa de les amenaces externes.
Bloqueig de virus, codi maliciós, phishing i atacs maliciosos contra els dispositius corporatius

NGAV

Antivirus d'última generació específics per a prevenir, detectar i eliminar malware. Escut de defensa contra atacs de ransomware i phishing.

POLP

Restricció de privilegis d'accés a usuaris i aplicacions. Concessió de drets mínims necessaris per a fer les tasques de la seva responsabilitat.

EDR

Eines de detecció i resposta. Supervisen, registren i analitzen d'una forma contínua i a temps real els esdeveniments dels END POINTS.

CVE

Establiment de sistemes i pràctiques que han de garantir que tots els servidors i dispositius de l'empresa funcionin amb les últimes versions del sistema operatiu.

Pedaç

En aplicacions per a eliminar els riscos de seguretat relacionats amb aplicacions de programari específiques.

Còpies de seguretat

Servei Esolvo Cloud Backup, que consisteix en una solució de còpies de seguretat en el núvol amb protecció anti-ransomware. Recuperació de dades en cas de desastre o infecció de virus, 1 any d’historial i espai il·limitat.

Còpies seguint la regla 3-2-1 amb sistema anti-hacking.

3 CÒPIES – Realitzar tres còpies de les dades.

2 FORMAT – Guardar en dos suports diferents.

1 EXTERNA – Una còpia s’ha de mantenir fora de l’empresa.